İsmail Enver Paşa ve Naciye Sultan

2526

Enver Paşa güzel bir simaya sahip, bakışları bir bıçak keskinliğinde, yürüyüşünde endam olan, davranışları son derece muntazam bir Osmanlı subayıydı. Kendisinin beş vakit namazında olduğu ve içki içmediği söylenir.


O dönem sarayda, saray ailesinin dejenere olmaması için Osmanlı sultanlarının subaylarla evlendirilmesi gerektiği düşüncesi hakimdi. O dönemde Naciye Sultan’ın Enver Paşa’ya karşı bir ilgisi vardı. Fakat Naciye Sultan II. Abdülhamit’in oğlu Abdürrahim Efendi ile nişanlıydı.


Sultan Reşat da Şehzade Süleyman Efendi’nin kızı Naciye Sultan’ın, Enver Paşa ile evlendirilmesini daha münasip görüyordu. Bu sebeple Abdürrahim Efendi’yi saraya çağıran Sultan Reşat, ona Naciye Sultan’dan ayrılıp, Kavalalı Abbas Halim Paşa’nın kızı Nebile Emine hanım ile evlenmesi yönünde telkinde bulundu.

Böylece Naciye Sultan ile Enver Paşa Mart 1914’te evlenerek Kuruçeşme’ye yerleşti. Ancak evlilikleri 1. Dünya Savaşı ve Enver Paşa’nın Türkistan maceraları sebebiyle bir arada geçmedi.

Enver Paşa eşine 4 yılda 600 sayfa mektup yazdı. Mektuplar da öyle sıradan değil. Şahsi fikrim Franz Kafka’nın Milena’ya Mektupları’ndan kat kat daha üstün güzellikte…


İşte mektup örnekleri; “Şimdi yeni bir usul buldum: Şarktan rüzgar esince çıkıp ona bütün senin için olan temenniyatımı tevdi ediyorum ve vücudumun her zerresine dokunup geçen bu rüzgarlar umarım ki benim iştiyakımı sana getirmektedir. Acaba sen bunu düşünüp bana haber getiriyor musun? Şu sırada Hazreti Süleyman olmayı ne kadar isterdim. Fakat mal ve mülk için değil, sadece sana kuşların kanadı ve rüzgarlarla haber gönderip senden haber almak için… (5 Nisan 1922)


Enver Paşa’nın sondan bir önceki mektubu ise şudur;

“İşte efendiciğim, hemen şu satırları yazarak mektubumu kapatıyorum ve içine her gün sana topladığım buranın yabani çiçeklerinden maâdâ kaç gecedir altında yattığım karaağaçtan kopardığım ufak bir dalı leffediyorum. Seni öper, sever, kucaklar bu mevcudiye-i maddîyemle, aşk ve iştiyâkımla sarılarak canını yakar, Hüdâ’nın birliğine yavrularımla beraber emanet ederim rûhum efendiciğim. Karaağaca çakımla ismini yazdım. -Enver’in.” (25 Temmuz 1922)


Ancak bu tutkulu aşk hikayesi Enver Paşa’nın 4 Ağustos 1922’de Buhara’daki ölümüyle son bulur.


Bu fotoğraftaki kişi Enver Paşa ile savaşan Rus Birliğinin komutanı ve Enver Paşa’yı bizzat vuran kişidir. Rusça adı Yakov Melkumov’dur. Ancak kendisi Karabağ’da doğmuş olan bir Ermeni’dir. Ermenice ismi ise Agop Arşakoviç Melkumyan’dır.

Naciye Sultan ise Enver Paşa’nın ölümünden iki yıl sonra Enver Paşa’nın kardeşi Kamil Bey ile evlenmiştir.