II.Abdülhamit Jurnal ve Jurnalciler’i

1071

Servet-i Fünun’un kurucusu olan Ahmet İhsan (TOKGÖZ) Bey II. Abdülhamit’in jurnalcilerindendir.

Fotoğraftaki Hüseyin Hilmi Paşa. Valilik, müfettişlik ve sadrazamlık görevlerinde bulunmuştur. Buna rağmen, Hüseyin Hilmi Paşa İttihatçıların saygıyla davrandığı bir isimdir.

İttihat ve Terakki müfettişlerinden Tunalı Hilmi, Abdülhamit’in jurnalcilerindendir.

Diran Kelekyan. Irktaşlarının suikast hazırlığında olduğunu II. Abdülhamit’e bildiren bir Ermeni;

I. Balkan Savaşı Şark Ordusu Komutanı Abdullah Paşa;

Abdülhak Hamit Tarhan son derece önemli jurnalcilerdendir. Özellikle Londra Sefareti’ndeki görevinde Londra’daki Ermeni komitelerinin hareketlerini jurnal haline getirmiştir.

Asaf Paşa, hem II. Abdülhamit’in yaverlerinden hem de jurnalcilerindendir, ancak bir sabah Yıldız Sarayı’nda yatağında ölü bulunması Sultan’ın adamları tarafından öldürüldüğü söylentisinin çıkmasına sebep olmuştur.

Yüzellilikler listesinde olup vatan haini ilan edilen Damat Ferit Paşa’nın kardeşi Süreyya, jurnalcilerdendir. Balkan Savaşları’nda Edirne’nin savunmasında gösterdiği büyük başarıyla anılan Şükrü Paşa, II. Abdülhamit’in jurnalcisidir.

Son Mısır Hidivi olan Abbas Hilmi Paşa, II. Abdülhamit’in jurnalcisidir.

Türk edebiyatının ilk kadın romancısı olan Ahmet Cevdet Paşa’nın kızı Fatma Aliye, II. Abdülhamit’in jurnalcisidir. Günümüzde Fatma Aliye deyince başka aklımıza ne gelmekte?

Mahmut Muhtar Paşa;